Polityka prywatności

Postanowienia ogólne
 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.kabat.biz (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest KABAT s.c. Marcin Marcinkowski, Daniel Adamski, adres: ul. Paderewskiego 141d, NIP: 8762500509, REGON: 522391083, adres poczty elektronicznej: biuro@kabat.biz (dalej: Administrator).

Cel zbierania danych osobowycH

1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
    - rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
    - umożliwienia logowania do Serwisu,
    - realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
    - komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
    - wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
    - prowadzenia systemu komentarzy,
    - świadczenia usług społecznościowych,
    - promocji oferty Administratora,
    - marketingu, remarketingu, afiliacji,
    - personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
    - działań analitycznych i statystycznych,
    - windykacji należności,
    - ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.


Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres e-mail,
numer telefonu, NIP.

Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
 •  gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 •  gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

Udostępnianie danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Prawa Użytkowników
 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@kabat.biz.
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

Pliki cookies
 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

Postanowienia końcowe
 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.


KONTAKT

 
ADRES

KABAT s.c. Marcin Marcinkowski, Daniel Adamski

ul. Paderewskiego 141d, 86-300 Grudziądz

NIP: 876-250-05-09, REGON: 522391083

 
Email
 
TELEFON