comarch logo

 

Comarch OPT!MA 2012.6.1

 • Ogólne: Konfiguracja funkcji dodatkowych. Poprawiono działanie podglądu funkcji standardowych zawartych w programie.
 • Ogólne: Menu Widok/ Pokaż menu nawigacji. Poprawiono zapamiętywanie ustawień.
 • Handel Plus: Współpraca z Comarch Mobilny Sprzedawca. Poprawiono problem z logowaniem do urządzenia mobilnego w przypadku wybranego modułu Handel Plus w konfiguracji Operatora w Comarch OPT!MA.
 • Handel: Poprawiono generowanie kodów EAN towarów w sytuacji, kiedy w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry jako zakres początkowy dla kodów EAN ustawione jest zero.
 • Handel: Atrybut binarny. Przy dodawaniu towarów na dokument przez edycję na liście, podczas edycji/dodawania atrybutu binarnego na karcie towaru edytowanej z poziomu dokumentu generowany był komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie programu poprawiono.
 • Handel: Analizy dla grupy kontrahentów. Nie wykonywała się analiza sprzedaży/ zakupów dla grupy kontrahentów (przy próbie wykonania pojawiał się komunikat: Ambiguous column name 'Pod_Grupa'). Działanie programu zostało poprawione.
 • Handel: Analizy dla grupy towarów. Nie wykonywały się analizy wg kategorii dla grupy towarów (przy próbie wykonania pojawiał się komunikat: Invalid column name 'Twr_TwGGIDNumer'). Działanie programu zostało poprawione.
 • iSklep24: HTML. Na formularzu języka towaru, na zakładce iSklep24 po kliknięciu w obszar Opis iSklep24 z poziomu zakładki Edytor, na zakładce HTML wyświetlany był kod bez możliwości jego usunięcia. Działanie programu poprawiono.
 • iSklep24: HTML. Umożliwiono edycję błędnego kodu HTML dla opisu towaru (formularz języka towaru, zakładka iSklep24, pole Opis iSklep24 – zakładka HTML). Po wprowadzeniu błędnego kodu generowany jest komunikat: Kod HTML jest niepoprawny. Popraw kod HTML lub wprowadź zmiany na zakładce Edytor, po zmianie na zakładce Edytor kod HTML zostanie zaktualizowany.
 • Serwis: W wyniku fakturowania zleceń serwisowych utworzonych przed konwersją bazy danych powstawały dokumenty z pozycjami o zerowych wartościach. Działanie programu poprawiono.
 • CRM: Kontakty i zadania. Filtry obowiązkowe. Na liście kontaktów i zadań na zakładce Wg wątków, w niektórych specyficznych sytuacjach nie działały filtry obowiązkowe. Działanie filtrów poprawiono.
 • Księgowość: Dzienniki. Zakładka Konto oraz Księgowania okresowe i Schematy księgowań. Przy dużej ilości kont w planie kont poprawiono otwieranie zakładki Konto na oknie Zapisów księgowych oraz dodawanie i edycję pozycji schematów księgowych i księgowań okresowych.
 • Księgowość: Przenoszenie faktur z modułu Faktury do rejestru VAT. W przypadku gdy na fakturze są pozycje bez wybranej kategorii, ale na dokumencie wskazano kategorię w nagłówku, po przeniesieniu takiej faktury do rejestru VAT przywrócono przenoszenie kategorii z nagłówka faktury do pozycji.
 • Księgowość: Faktury Wewnętrzne. Przy księgowaniu do Rejestru VAT Faktury Wewnętrznej Sprzedaży, Faktury Wewnętrznej Zakupu dokumenty powiązane były oznaczane jako zaksięgowane. Działanie programu poprawiono.
 • Księgowość: Rejestry VAT. Poprawiono powiązanie dokumentu w Rejestrze VAT z dekretem. Dotyczy dokumentów, które zostały zaksięgowane na konta z modułu Faktury, a następnie przeniesione do Rejestru VAT. W poprzedniej wersji istniała możliwość powtórnego zaksięgowania tych dokumentów.
 • Księgowość: Import rejestru VAT z pliku DAT, import danych z KP - rejestry VAT. Poprawiono import dokumentów, wcześniej w przypadku faktur ze statusem Kraj pojawiał się komunikat "Błąd przenoszenia dokumentu VAT: Dla transakcji wewnątrzunijnych wymagane jest podanie kodu kraju".
 • Kasa/Bank: Rejestry kasowe/bankowe. Przy dużej liczbie rejestrów oraz dużej liczbie zakazów dla operatora podczas wybierania rejestru na liście zapisów kasowych/bankowych pojawiał się komunikat: „Niepoprawna wartość”.
 • Płace i Kadry: Zaktualizowano wskaźnik waloryzacji.
 • Płace i Kadry: Formularz umowy cywilnoprawnej. Na formularzu umowy cywilnoprawnej w Kadrach w pozycji 'Podatek/zaliczka do US' była wykazana kwota zaliczki bez zaokrąglenia do pełnych złotych niezależnie od rodzaju przychodu. Podatek w wypłacie umowy naliczany był prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi zaokrągleniami. Poprawiono formularz umowy: podatek z dokładnością do grosza jest wyświetlany jedynie dla umów wykazywanych na PIT jako odsetki, a dla pozostałych rodzajów umów przywrócono zaokrąglenie podatku do pełnych złotych.

 

Comarch OPT!MA 2012.5.1

 • Ogólne: Dodano nowy test integralności umożliwiający sprawdzenie czy struktura bazy konfiguracyjnej i bazy firmowej jest zgodna ze wzorcem (wykrywa np. zmiany w triggerach).
 • Ogólne: W programie iFaktury24 dostępna jest funkcja, która pozwoli Użytkownikowi zamówić całość danych w postaci kopii bazy Comarch OPT!MA. W uzasadnionych przypadkach będzie istniała możliwość otrzymania danych w postaci arkusza XLS. W Comarch Migrator pojawił się w związku z tym nowy rodzaj zadania: „Comarch iFaktury24 do Comarch OPT!MA”, który pozwoli na zaimportowanie tych danych do programu Comarch OPT!MA.
 • Ogólne: Zmieniono sposób wysyłania wartości liczbowych do arkusza kalkulacyjnego tak aby po wyeksportowaniu możliwe było od razu np. podsumowanie danej kolumny.
 • Ogólne: Jeżeli zalogowany Operator ma w systemie Comarch OPT!MA zdefiniowane konto pocztowe i pobrał licencję na moduł CRM, wówczas wciśnięcie przycisku 'wyślij pocztę' powoduje otwarcie okna wysyłającego wiadomość w module CRM. Jeżeli nie korzysta z modułu CRM, wówczas podniesie się wiadomość z domyślnego klienta poczty.
 • Ogólne: Podpisano sekcję z filtrem zaawansowanym aby ułatwić Użytkownikowi odnalezienie filtra. Na belce wyświetla się napis "Kliknij, aby rozwinąć filtr zaawansowany" lub „Kliknij, aby zwinąć filtr zaawansowany”. Pojedyncze kliknięcie rozwija lub zwija menu filtra zaawansowanego. Jeżeli filtr został zmieniony – wyświetla się napis „Filtr aktywny”./
 • Ogólne: W celu ułatwienia pracy Użytkownikowi na wierszu sum dodano pionowe linie, które rozdzielają poszczególne kolumny. Jeżeli Użytkownik najedzie myszką na obszar wiersza sum, na którym można włączyć agregację dla danej kolumny, wówczas wyświetli się podpowiedz: „Kliknij prawym klawiszem myszy, aby podsumować kolumnę”.
 • Ogólne: Udostępniono dla wydruków Crystal Reports nowy format eksportu do pliku: RTF (do edycji).
 • Ogólne: Zoptymalizowano proces logowania do bazy danych oraz wyświetlania okna Informacji bieżących. Jeżeli Informacje bieżące są wyłączone na zakładce Widok, wówczas analizy nie wyliczają się w tle. Zaleca się zaznaczenie na karcie operatora tylko tych analiz, z których operator korzysta. Tylko one będą brane pod uwagę przy odświeżaniu informacji bieżących.
 • Ogólne: Zoptymalizowano działanie funkcji generowania wydruków.
 • Ogólne: Eksport do MS Excel. Na wstążce w menu Widok dodano przycisk Otwieranie wyeksportowanych plików. Użytkownik ma do wyboru trzy opcje: otwieraj, nie otwieraj i pytaj. Domyślnie podpowiada się opcja Pytaj. Po eksporcie danych program zapyta: Czy otworzyć wyeksportowany plik? Gdy Użytkownik odpowie twierdząco zostanie automatycznie otwarty plik w domyślnym programie. Aby ułatwić sobie pracę Użytkownik może zaznaczyć parametr Zapamiętaj odpowiedz i nie pokazuj więcej.
 • Ogólne: Eksport do MS Excel. Na wstążce w menu Widok dodano przycisk Otwieranie wyeksportowanych plików. Użytkownik ma do wyboru trzy opcje: otwieraj, nie otwieraj i pytaj. Domyślnie podpowiada się opcja Pytaj. Po eksporcie danych program zapyta: Czy otworzyć wyeksportowany plik? Gdy Użytkownik odpowie twierdząco zostanie automatycznie otwarty plik w domyślnym programie. Aby ułatwić sobie pracę Użytkownik może zaznaczyć parametr Zapamiętaj odpowiedz i nie pokazuj więcej.
 • Ogólne: Zmieniono wygląd okna personalizacji wydruków. Obecny wygląd okna ułatwia przegląd ustawień personalizacji dla danego Operatora.
 • Ogólne: Lista kategorii. Prezentowana jest w formie standardowego drzewa. Na liście możliwe jest zwijanie/rozwijanie gałęzi oraz używanie lokatora. Domyślnie lista kategorii wyświetla się rozwinięta, po naciśnięciu przycisku Zwiń wszystko lista zwinie się do kategorii ogólnych. Lokator na liście kategorii umożliwia wyszukiwanie kategorii. Szuka pierwszej pozycji, która spełnia zadany ciąg znaków niezależnie od tego czy to kategoria ogólna czy szczegółowa.
 • Ogólne: Zaktualizowano odsetki od zaległości podatkowych do 14,5% oraz uzupełniono listę odsetek podatkowych w menu Konfiguracja -> Program -> Kasa i Bank -> Odsetki podatkowe.
 • Ogólne: Nieaktywne schematy numeracji dokumentów. Umożliwiono ponowne wykorzystanie symbolu nieaktywnego schematu numeracji dokumentów.
 • Ogólne: Na wydruku widoku bieżącego, z zakładki Dane serii wykresu dodano nazwę analizy.
 • Ogólne: Baza danych. Podczas zapisywania do bazy danych plików z rozszerzeniami: jpg, gif, png, zip, rar, pdf - nie są one kompresowane. W konsekwencji pliki jpg i png można pobierać na wydruki typu Crystal Reports.
 • Ogólne: Przy tworzeniu kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej z poziomu systemu Comarch OPT!MA deaktywowane są konta mailowe w module CRM. Po odtworzeniu kopii należy je aktywować z poziomu Konfiguracji > Program > CRM > Konta e-mail.
 • Ogólne: W menu System > Konfiguracja > Program >Użytkowe> Bazy danych – dodano kolumny 'Dostępna w PM (Pulpicie Menadżera)' oraz 'Nieaktywna'.
 • Ogólne: Umożliwiono wysyłanie logów poprzez konto e-mailowe zdefiniowane w module CRM w systemie Comarch OPT!MA.
 • Ogólne: Przy wielokrotnej, jednoczesnej edycji tego samego dokumentu, podczas próby jego zapisu wyświetli się komunikat: „Rekord który edytowałeś został w międzyczasie zmieniony na innym stanowisku systemu”. Wprowadzone zmiany na dokumencie nie zostaną zapisane.
 • Ogólne: Wysyłanie e-Deklaracji. Program automatycznie ustawia na polski parametr określający region: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International, inne ustawienia tego parametru uniemożliwiają wysłanie e-Deklaracji z powodu gubienia separatora.
 • Ogólne: Poprawiono wydruk karty kontrahenta – drukują się dane przedstawiciela domyślnego z zakładki Dodatkowe -> Przedstawiciele.
 • Ogólne: Poprawiono wyświetlanie konfiguracji przy ustawieniu większej czcionki niż 100%.
 • Ogólne: Poprawiono odświeżanie danych na wydruku Bieżący widok.
 • Ogólne: Pod przyciskiem Podgląd wydruku w rozwijanym menu ukryto wydruki do MS Word/Open Office. Specyfika tych wydruków nie pozwala na uruchamianie ich w trybie podglądu wydruku.
 • Ogólne: Lista kontrahentów. Poprawiono: grupowanie/ sortowanie/ filtrowanie po kolumnie Kwota.
 • Ogólne: Zmiana daty bieżącej po północy. Poprawiono działanie Comarch OPT!MA w sytuacji, gdy Użytkownik poprzedniego dnia nie zakończył pracy z programem.
 • Ogólne: Poprawiono działanie funkcji dodawania wydruków w formacie GenRap bez obsługi zaznaczeń.
 • Ogólne: Poprawiono działanie wydruków w formacie GenRap w sytuacji drukowania wielu dokumentów po kolei.
 • Ogólne: Okno parametrów dynamicznych w filtrach - umożliwiono zmianę rozmiaru okna.
 • Ogólne: Parametry dynamiczne w filtrach - poprawiono warunkowe ukrywanie parametru w zależności od wartości innego parametru.
 • Ogólne: Parametry dynamiczne w filtrach - poprawiono wyświetlanie opisów parametrów typu tak/nie.
 • Ogólne: Poprawiono wchodzenie na listę na której obowiązywał niepoprawny filtr domyślny.
 • Ogólne: Poprawiono działanie klawisza Pomoc w sytuacji, gdy wybrano moduł po zwinięciu wstążki.
 • Ogólne: Usunięto przyczynę pojawiającego się komunikatu: Incorrect syntax near. Unclosed quotation mark after the character string, który związany był z odczytywaniem danych zawierających apostrof w nazwie.
 • Ogólne: Usunięto przyczynę pojawiającego się komunikatu: Nie można wykonać wywołania wychodzącego, ponieważ aplikacja wywołuje wywołanie synchroniczne z wejściem, który pojawiał się przy przewijaniu listy np. zapisów preliminarza płatności przy pomocy rolki myszki.
 • Ogólne: Usunięto przyczynę pojawiającego się komunikatu: Błąd podczas tworzenia uchwytu okna, który wyświetlał się w specyficznych sytuacjach podczas logowania do bazy.
 • Ogólne: Umożliwiono Użytkownikowi systemu MS Windows z uprawnieniami datareader i datawriter pracę na systemie Comarch OPT!MA.
 • Handel Plus: Języki obce. Dotychczas można było wprowadzać nazwy, opisy towaru oraz wartości atrybutów w języku angielskim i niemieckim. Obecnie lista języków obcych została rozbudowana o trzydzieści języków obcych, m.in.: Francuski, Ukraiński, Czeski, Słowacki, Rosyjski, Hiszpański, Włoski…
 • Handel Plus: Generator Raportów, język obcy. Po wybraniu w Ustawieniach wyświetlania danych Generatora Raportów opcji z wszystkimi dostępnymi elementami w gałęzi Towar nadano przyjazną nazwę dla tabeli z językami obcymi.
 • Handel Plus: Poprawiono wyliczanie wartości partii towaru przyjętej na magazyn w sytuacji, kiedy na Fakturze Zakupu generowanej do Przyjęcia Zewnętrznego zmieniono cenę partii towaru nie posiadającej cechy lub ocechowanej jednym atrybutem.
 • Handel Plus: Koszt na WZ. Poprawiono wyliczanie kosztu w oknie Zysk z transakcji na dokumentach zapisanych na stałe w przypadku zdejmowania z magazynu partii towaru o koszcie zerowym.
 • Handel: Umożliwiono współpracę z Comarch Mobilny Sprzedawca na module Handel.
 • Handel: Umożliwiono edycję wartości pozycji Przyjęcia Wewnętrznego z poziomu okna Pozycja dokumentu.
 • Handel: Dla baz, gdzie naliczanie kosztu własnego sprzedaży odbywa się wg metody FIFO lub LIFO w menu Handel/ Zasoby jest dostępny wydruk Towary zalegające(GenRap)/Wzór standard zawierający informacje o towarach, które zalegają na magazynie określoną ilość dni (raport działa dla pozycji zaznaczonych na liście, uwzględniane są wszystkie magazyny lokalne, przed wykonaniem wydruku w oknie Ustalanie wartości parametrów wydruku należy uzupełnić wartość pola Ile dni zalega, dla każdej pozycji drukowana jest informacja o ilości zalegającej, jednostce miary, dacie dostawy, ilości dni jakie upłynęły od przyjęcia dostawy względem daty bieżącej, wartości zasobu i magazynie, na którym zalega towar, towar przesuwany między magazynami poprzez Przesunięcia Międzymagazynowe nie jest traktowany jako zalegający).
 • Handel: Umożliwiono edycję wartości pozycji na korekcie wartości do Wydania Zewnętrznego.
 • Handel: Wprowadzono Kontrolę ilości na dok. Rozchodowych - w edycji przed zapisem (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Parametry) dla Faktur Sprzedaży, Paragonów zdejmujących towar z magazynu (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu: FA/PA – pobranie).
 • Handel: Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe – FA jako dokument dostawy.
 • Handel: Na wydruku Faktury w walucie obcej, która stanowi dokument dostawy, w nazwie wyrobu węglowego drukowany jest kod CN i przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego.
 • Handel: W oknie ewidencji wyrobów węglowych użytych do celów zwolnionych oraz na wydruku ewidencji, dla wyrobów wydanych w kolumnie Dane odbiorcy, dla wyrobów przyjętych w kolumnie Dane wystawcy dodano kod pocztowy.
 • Handel: Jeśli na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe określono status Podatnikiem jest nabywca, na wydruku Wydania Zewnętrznego podatek VAT jest wykreskowany oraz drukowana jest adnotacja Podatek VAT rozlicza nabywca.
 • Handel: Generator Raportów, tabela walut. Po wybraniu w Ustawieniach wyświetlania danych Generatora Raportów opcji z wszystkimi dostępnymi elementami w gałęzi Funkcje dostępna jest funkcja TabelkaWalut. Funkcja posiada parametr @Dzien –należy podać datę w formacie „rrrr-mm-dd” lub „rrrr.mm.dd”, dla której pobrane zostanie notowanie kursu domyślnego. Jeśli na dany dzień nie ma ustalonego notowania, funkcja pobierze notowanie z dnia poprzedniego.
 • Handel: Na Paragonach, Fakturach Sprzedaży na zakładce Kontrahent umożliwiono wpisanie nr listu przewozowego.
 • Handel: Umożliwiono współpracę Comarch OPT!MA z kasą fiskalną SHARP ER-A285P.
 • Handel: Zoptymalizowano nadawanie kodów EAN dla towarów.
 • Handel: Wydruki Bilans handlowy towaru (GenRap) – Wzór standard/Z podziałem na typy dokumentów. Zoptymalizowano działanie wydruków, w sytuacji kiedy symbol magazynu, którego dotyczy wydruk, zawiera więcej niż cztery znaki.
 • Handel: Zoptymalizowano proces dodawania pozycji na dokument rozchodowy w sytuacji, gdy w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry w sekcji Kontrola ilości na dok. Rozchodowych – jest zaznaczona opcja przy akceptacji pozycji (przez bufor).
 • Handel: Kasa fiskalna Elzab. Zoptymalizowano odczyt sprzedaży z kasy do Comarch OPT!MA.
 • Handel: Skrót klawiaturowy + powodujący zapis FA z jednoczesnym wykonaniem wydruku domyślnego został zastąpiony kombinacją klawiszy +.
 • Handel: AVCO, tworzenie korekt. Umożliwiono tworzenie korekt do dokumentów zakupu w sytuacji kiedy towar jest już rozchodowany Wydaniem Zewnętrznym skojarzonym z Fakturą Sprzedaży w buforze.
 • Handel: Umożliwiono jednoczesne przekształcanie Faktur Pro Forma powiązanych z Wydaniami Zewnętrznymi i takich, na których są tylko pozycje o statusie usług do jednej Faktury Sprzedaży.
 • Handel: Współpraca z Comarch Mobile. Poprawiono działanie numeracji dokumentów z zerami i bez zer.
 • Handel: Współpraca z Comarch Mobile. Poprawiono działanie schematów numeracji dokumentów MM.
 • Handel: Podczas zapisu na stałe PW, na którym są pozycje o zerowej wartości, generowany jest komunikat: Niektóre pozycje mają zerową wartość. Czy kontynuować zapis? (Tak/ Nie).
 • Handel: AVCO, zmiana wartości zasobu. Poprawiono mechanizm zmiany ceny towaru na Fakturze Zakupu, korekcie wartości do FZ/ PZ, w sytuacji kiedy zmniejszano wartość zasobu, który został już rozchodowany z magazynu.
 • Handel: Poprawiono podgląd pozycji Przyjęcia Wewnętrznego Produktu po usunięciu receptury wykorzystanej na PWP.
 • Handel: Poprawiono zmianę rabatu w nagłówku Faktury Pro Forma, w sytuacji kiedy operator ma zaznaczony parametr Blokada zmian cen FA, WZ i WKA.
 • Handel: Po uzupełnieniu danych na zakładce Predekretacja Faktury Sprzedaży, jeżeli nie zapisano formularza, ikona Podgląd pozycji z zakładki Ogólne stawała się nieaktywna. Działanie programu poprawiono.
 • Handel: Poprawiono pobieranie schematu numeracji dla Wydań Zewnętrznych tworzonych do Paragonów na podstawie parametru z Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe: Schemat numeracji dla WZ generowanych do FA i PA.
 • Handel: Kolumna W. zakupu na liście Wydań Zewnętrznych. Zmieniono opis kolumny W. zakupu na Koszt własny towarów i usług.
 • Handel: Zwolnienie z podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych. Edycja danych na zakładce Dostawa dokumentu Wydania Zewnętrznego otwartego z poziomu Formularza Faktury Sprzedaży nie była pamiętana po zapisie WZ, działanie programu poprawiono.
 • Handel: Przekształcenie FZ/FA do PZ/WZ. Poprawiono uzupełnienie czasu generowania dokumentów Wydania Zewnętrznego/ Przyjęcia Wewnętrznego zapisywanego w bazie danych (pole TrN_TS_ZAL) przy ich automatycznym tworzeniu z FA/FZ.
 • Handel: Poprawiono wysyłanie e-mailem FA, korekt FA dla opcji MS Excel (tylko dane).
 • Handel: Po zmianie daty wystawienia na Fakturze Zakupu w walucie obcej i zatwierdzeniu komunikatu Zostaną zmienione dane dotyczące waluty dokumentu. Czy przeliczyć dokument? nie była aktualizowana cena towaru w oknie Pozycja dokumentu. Działanie programu poprawiono.
 • Handel: Eksport wydruku FA do pliku MS Excel (tylko dane). Podczas próby eksportu wydruku Faktury Sprzedaży wykonanego w narzędziu w Crystal Reports do pliku MS Excel (tylko dane) generowany był komunikat: Cannot find the QE property. Od wersji 2012.5 Comarch OPT!MA eksport przebiega poprawnie jeśli w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Wydruki zaznaczono parametr Używaj przeglądarki Crystal do podglądu wydruków typu Crystal Reports.
 • Handel: W przypadku, kiedy na Rezerwacji Odbiorcy, Fakturze Pro Forma występowały towary mające przypisanego tego samego dostawcę, Zamówienie u Dostawcy z RO, FPF tworzone było dla kontrahenta Nieokreślonego. Obecnie tworzone jest dla kontrahenta będącego domyślnym dostawcą dla towarów z RO, FPF.
 • Handel: Poprawiono ustawianie domyślnych terminów dla Rezerwacji Odbiorców/ Zamówień u Dostawców generowanych z okna Łatwa sprzedaż/ Łatwe zakupy.
 • Handel: Poprawiono mechanizm generowania Zamówień u Dostawców z poziomu listy zasobów, przy uzupełnianiu towaru do ilości minimalnej w sytuacji, kiedy jako ilość minimalną ustalono 0,0001 jednostki miary, a w polu Zamawiać po określono 0,0000 jednostki miary.
 • Handel: Dodawanie towaru na dokument przez podniesienie formularza/ podniesienie formularza szybka obsługa . Towar wybierany na dokument z poziomu okna Pozycja dokumentu poprzez przycisk Towar. Jeśli na liście zasobów zmieniono cenę domyślną , następnie wybrano towar, na dokumencie nie był naliczany rabat ustalony dla kontrahenta. Działanie programu poprawiono.
 • Handel: Procent marży dla ceny towaru. Po zmianie algorytmu naliczania marży z „od stu” na „w stu”, procent marży dla cen netto towaru ustawiany był na „-100,00 %”. Działanie programu poprawiono dla nowo zakładanych kart towarowych.
 • Handel: Jeżeli całkowicie rozchodowano towar z Przyjęcia Zewnętrznego, do którego później utworzono Fakturę Zakupu i zmieniono na niej cenę zakupu towaru, przy próbie anulowania FZ generowany był komunikat Nie można anulować dokumentu. Zapis niemożliwy! Zasób dla towaru X na magazynie MAGAZYN posiada zerową ilość przy niezerowej wartości ! Zapisz dokument z datą późniejszą lub zmniejsz wartość. Od wersji 2012.5.1 Comarch OPT!MA umożliwiono anulowanie FZ w powyższej sytuacji.
 • Handel: Zmiana ceny towaru na FZ generowanej do PZ. W sytuacji, gdy dostawa przyjęta na magazyn Przyjęciem Zewnętrznym była przesuwana na inne magazyny wieloma Przesunięciami Międzymagazynowymi, przy próbie zapisu Faktury Zakupu, po zmianie ceny towaru na niższą generowany był komunikat: Zapis niemożliwy! Wartość towaru X w dniu XXXX-XX-XX jest ujemna ! Zapisz dokument z datą późniejszą lub zmniejsz ilość lub wartość. Działanie programu poprawiono.
 • Handel: Poprawiono generowanie korekty ilości Przyjęcia Zewnętrznego z datą PZ w sytuacji, kiedy towar był przesuwany na inny magazyn Przesunięciem Międzymagazynowym i następnie rozchodowany z tego magazynu z datą późniejszą.
 • Handel: Poprawiono kontrolę przekroczenia przez kontrahenta limitu kredytu, w sytuacji kiedy najpierw na Fakturze Sprzedaży wybrano płatność gotówkową następnie dokonano zmiany na płatność przelewem.
 • Handel: Poprawiono przekształcenie Rezerwacji Odbiorcy do Faktury Sprzedaży pobierającej towar z magazynu, jeżeli na RO ten sam towar był wykazany w dwóch pozycjach i w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry był zaznaczony parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje.
 • Handel: Sprzedaż towaru w jednostce pomocniczej. Poprawiono wyświetlanie przelicznika między jednostkami w oknie Pozycja dokumentu przy sprzedaży towaru w jednostce pomocniczej w sytuacji, gdy zwiększana jest ilość towaru na dokumencie.
 • Handel: Wydanie kaucji, kontrahent wewnątrzunijny. Poprawiono podpowiadanie ceny opakowania kaucjonowanego na dokumencie Wydanie Kaucji, jeśli kontrahent wewnątrzunijny ma ustaloną stałą cenę na opakowanie.
 • Handel: Zmiana stawki VAT. W sytuacji, kiedy na Wydaniu Zewnętrznym w walucie zmieniono stawkę VAT towaru z 0% na NP., przy przekształceniu WZ do Faktury Sprzedaży, po zmianie daty wystawienia na FA i zatwierdzeniu komunikatu: Zostaną zmienione dane dotyczące waluty dokumentu. Czy przeliczyć dokument?, stawka VAT towaru była zmieniana na 0%. Działanie programu poprawiono.
 • Handel: Stawka VAT. Jeżeli Wydanie Zewnętrzne w walucie obcej wystawiono dla kontrahenta o statusie Podatnikiem jest nabywca, po zmianie kursu na powiązanej Fakturze Sprzedaży stawka VAT towaru ulegała zmianie z NP. na 0%. Działanie programu poprawiono.
 • Handel: Łatwa sprzedaż, łatwe zakupy – filtrowanie. Przycisk Wyczyść filtr skutkował odznaczeniem typu: usługi proste/ usługi złożone/ towary proste/ towary złożone. Działanie programu poprawiono.
 • Handel: Sprzedaż dedykowana, CRM. Mimo, że operator miał nałożony zakaz dostępu do zadań innych operatorów w module CRM, z poziomu okna Sprzedaż dedykowana widoczne były wszystkie zadania i kontakty. Działanie programu poprawiono.
 • Handel: Podczas kontekstowego uruchamiania analiz z list dokumentów po uprzednim wyfiltrowaniu listy po kolumnie Kategoria, generowany był komunikat: Invalid column name 'Kat_KodSzczegol'. Działanie programu poprawiono.
 • Handel: Migrator. Umożliwiono z arkusza Excel import towarów jako nieaktywnych.
 • Handel: Kasa fiskalna Elzab Delta Max E. Przy wysyłaniu na kasę towarów o numerach powyżej granicznej wartości PLU (61439) generowany komunikat Niepoprawny format ciągu wejściowego" zastąpiono komunikatem numer towaru poza zakresem.
 • Handel: Drukarka fiskalna Elzab. Jeśli raport dobowy nie został wykonany, przy próbie wykonania fiskalizacji dnia następnego nie było informacji na ten temat. Obecnie generowany jest komunikat Zaległy raport dobowy do wykonania.
 • Handel: Wydruk noty korygującej. Poprawiono wykonanie wydruku przed uprzednim zapisem formularza.
 • Handel: Wydruk korekty ilości Faktury Zakupu w walucie – Generator Raportów. Wartość do zapłaty drukowana była w walucie obcej oraz w walucie PLN. Obecnie drukowana jest tylko w walucie obcej.
 • Handel: Wydruk Faktura exportowa – PLN/Wzór standard. Poprawiono drukowanie kwot płatności Faktury, w przypadku kiedy płatność VAT jest ewidencjonowana w walucie PLN.Wydruk Lista faktur/ Zaległości do faktur. W przypadku dużych kwot ucinane była pierwsza cyfra w podsumowaniu kolumn Netto, Brutto, Zaległość. Działanie programu poprawiono.
 • Handel: Rachunek. Na Rachunku drukowany był nagłówek Odbiorca, w obecnej wersji usunięto tą sekcję.
 • Handel: Wydruki seryjne FA (GenRap). Poprawiono kolejność wyświetlania pozycji w raporcie wydruku zaznaczonych dokumentów.
 • iSklep24: Zamówienia w cenach netto. Dla Klientów iSklep24 będących podmiotami gospodarczymi (podczas rejestracji w iSklep24 należy zaznaczyć parametr Firma) towary prezentowane są w cenach netto – na Rezerwacjach Odbiorcy w Comarch OPT!MA podatek VAT liczony jest algorytmem „od netto”.
 • iSklep24: Języki obce. Dotychczas można było wprowadzić nazwy, opisy i wartości dla towaru, grupy czy atrybutu w języku angielskim i niemieckim. Obecnie lista języków obcych została rozbudowana o trzydzieści języków obcych: Francuski, Ukraiński, Czeski, Słowacki, Rosyjski, Hiszpański, Włoski…
 • iSklep24: Nr listu przewozowego. Na Paragonach, Fakturach Sprzedaży generowanych do zamówień Klientów z iSklep24, na zakładce Kontrahent można uzupełnić nr listu przewozowego. Pole jest aktywne do edycji również dla dokumentów zapisanych na stałe. Podczas synchronizacji informacja o nr listu przewozowego jest wysyłana do Comarch iSklep24 – Klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail zawierającą nr listu przewozowego.
 • iSklep24: Jednostka pomocnicza towaru. Do Comarch iSklep24 wysyłana jest jednostka pomocnicza towaru oraz przelicznik między jednostką podstawową i pomocniczą. Obsługa tej funkcjonalności zostanie wprowadzona w jednej z kolejnych aktualizacji Comarch iSklep24.
 • iSklep24: Koszt dostawy dla towaru. Na karcie towaru, na zakładce iSklep24 dodano parametr Negocjowalny koszt dostawy, obsługa tej funkcjonalności zostanie wprowadzona w jednej z kolejnych aktualizacji Comarch iSklep24.
 • iSklep24: Handel Plus, cechy dostaw. Poprawiono przekształcanie Rezerwacji Odbiorcy z ocechowanymi partiami towaru do Paragonu pobierającego towar z magazynu.
 • Obieg dokumentów: Na liście Biblioteki Dokumentów dodano opcjonalną kolumnę Kontrahent. Można ją wyświetlić poprzez wybór kolumn (opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy na nagłówku dowolnej kolumny). W kolumnie wyświetlany jest kontrahent wskazany na dokumencie na zakładce Podmioty. Jeśli kontrahentów jest więcej niż jeden, wówczas, wyświetlany jest pierwszy z listy oraz informacja o ilości przypisanych kontrahentów.
 • Obieg dokumentów: Skrzynka operatora. Optymalizacja wydajności otwierania i filtrowania etapów dla operatora w jego skrzynce.
 • Obieg dokumentów: Wydruki GenRap. Poprawiono działanie wydruku biblioteki dokumentów wg atrybutów.
 • Obieg dokumentów: Współpraca z Microsoft Office Starter. Umożliwiono podgląd załączonych plików. Przy otwarciu pliku załączonego do dokumentu w Bibliotece nie jest rejestrowany fakt jego edycji ( w kolumnie W edycji nadal pozostaje wartość Nie). Tym samym plik może być równocześnie edytowany na innym stanowisku.
 • Serwis: Zoptymalizowano wyświetlanie zakładki Czynności na Zleceniu serwisowym.
 • Serwis: Zoptymalizowano wyświetlanie zakładki Części na Zleceniu serwisowym.
 • Serwis: Umożliwiono filtrowanie listy zleceń serwisowych, poprzez wybór w nagłówku kolumny Status zlecenia jednego z wykorzystanych na zleceniach statusu.
 • Serwis: Magazyn wybrany w nagłówku kolumny na Liście zleceń serwisowych będzie automatycznie przenoszony jako magazyn serwisowy na nowo dodane Zlecenie.
 • Serwis: Jeżeli warunki konieczne do zamknięcia zlecenia nie zostały spełnione to podczas próby zapisu zlecenia z odznaczoną opcją Zlecenie otwarte przy parametrze pojawi się ikona błędu. Po najechaniu na nią kursorem zostanie wyświetlona informacja o przyczynie błędu.
 • Serwis: Raport czynności wg serwisantów/kontrahentów. Poprawiono sumowanie czasu trwania czynności.
 • Serwis: Podczas fakturowania Zleceń serwisowych na dokument handlowy dla czynności przenoszona jest ich ilość oraz cena ze zlecenia. W przypadku przenoszenia ilości oraz wartości pozycji dochodziło w specyficznych przypadkach do zaokrąglania ceny.
 • CRM: Dodano możliwość seryjnego przypisania podmiotu na formularzu wiadomości. W menu głównym nad listą wiadomości znajduje się przycisk Przypisz podmiot, po uruchomieniu funkcji pojawi się okno z możliwością wyboru zakresu dat. Program sprawdza czy adres e-mail z pola „OD” oraz „DO” występuje w słowniku podmiotów, jeśli tak - uzupełnione zostanie pole podmiot na wiadomościach w wybranym zakresie dat.
 • CRM: Skrzynka pocztowa. Tytuł wiadomości. Na pasku e – maila wyświetlany jest tytuł wiadomości.
 • CRM: Skrzynka pocztowa. Formularz wiadomości. Na formularzu wiadomości umożliwiono wstawianie tabel.
 • CRM: Na formularzu wiadomości dodano możliwość powiększenia obszaru treści wiadomości. Możliwe jest to za pomocą klawisza F6 – uruchomienie powoduje powiększenie okna formularza wiadomości na cały ekran i ukrycie nagłówka. Ponowny wybór F6 wraca stan poprzedni.
 • CRM: Skrzynka pocztowa. Wiadomość wychodząca. Na formularzu wiadomości po wybraniu opcji: Odpowiedz nadawcy, Odpowiedz wszystkim, Prześlij dalej – na początku wiadomości dodawany jest nagłówek do oryginalnej wiadomości.
 • CRM: Skrzynka pocztowa. Wiadomość przychodząca. Na formularzu wiadomości przychodzącej zostało ukryte pole UDW.
 • CRM: Skrzynka pocztowa. Lista odebranych wiadomości. Jeśli na liście odebranych wiadomości, jest włączone grupowanie po jakiejś kolumnie, to w momencie gdy są jakieś nieprzeczytane wiadomości pogrubiony jest nagłówek grupy. Użytkownik widzi, że otrzymał nową wiadomość.
 • CRM: Skrzynka pocztowa. Zakładka załączniki. Na formularzu wiadomości, na zakładce Załączniki dodano możliwość zapisu załączników z poziomu menu kontekstowego. Do wyboru są dwie opcje: Zapisz załącznik oraz Zapisz wszystkie załączniki.
 • CRM: Na terminarzu w sekcji Pracownicy, umożliwiono zaznaczenie wielu pozycji jednocześnie.
 • CRM: Dodano możliwość przekształcenia ofert handlowych do dokumentów Rezerwacja odbiorcy oraz Wydanie zewnętrzne.
 • CRM: Ofertowanie. Szablony ofert. Dodano nowe możliwości formatowania tabel. W związku z tym, na edytowanym szablonie w sekcji Narzędzia edytora, została dodana kolejna zakładka Tabele.
 • CRM: Zoptymalizowano wysyłanie wiadomości , które zawierały załączniki w postaci dużych plików np. obrazki/ zdjęcia.
 • CRM: Zoptymalizowano dodawanie pozycji towarowych na dokument oferty handlowej, zoptymalizowano edycję ofert handlowych.
 • CRM: Dodano panel filtra na oknie książki adresowej. Umożliwia to m.in. dodawanie filtrów obowiązkowych na tej liście. Filtr dodany np. na liście kontrahentów należy zdefiniować i dodać osobno również na liście „Książka adresowa” jeżeli ma jej również dotyczyć.
 • CRM: Dodano ostrzeżenie o utracie formatowania, w sytuacji gdy operator zmienia w trakcie edycji e-maila formatowanie z HTML na zwykły tekst.
 • CRM: Poprawiono wysyłkę e – maila. W sytuacji kiedy Użytkownik posiadał wiele kont oraz dużą ilość e-maili – wysyłka trwała bardzo długo.
 • CRM: Skrzynka pocztowa. W niektórych scenariuszach, przy pracy wielostanowiskowej pojawiał się błąd operacji konta. Błąd został poprawiony.
 • CRM: W niektórych specyficznych scenariuszach, były „gubione” załączniki z wiadomości e – mail. Przykładowo, na systemie windows 2003 Server, nie załączały się wydruki do wysłanych wiadomości. Błąd został poprawiony.
 • CRM: Błąd pobierania wiadomości. Poprawiono przypadki, w których błędnie były pobierane wiadomości. Błędy dotyczyły e-maili zdefiniowanych niezgodnie z ogólno przyjętym standardem.
 • CRM: Skrzynka pocztowa. Podpis wiadomości. Poprawiono zapisywanie linków w wiadomościach. W niektórych sytuacjach link był ucinany.
 • CRM: Skrzynka pocztowa. W przypadku seryjnej wysyłki zaznaczonych dokumentów, na formularzu wiadomości nie był prawidłowo wstawiany szablon i podpis.
 • CRM: Na formularzu kontaktu i zadania na zakładce Kontrahent, poprawiono błąd związany z wyświetlaniem kolumny E – Mail. Kolumna była widoczna dopiero po przesunięciu suwaka.
 • CRM: Kontakty i zadania. Poprawiono filtrowanie dokumentów na liście wyświetlanej podczas dodawania dokumentów skojarzonych do kontaktu/ zadania.
 • CRM: Kontakty i zadania. Dokumenty skojarzone. Poprawiono błędy związane z wyświetlaniem i podglądem zleceń serwisowych skojarzonych z kontaktem/ zadaniem, na zakładce Dokumenty. W specyficznych sytuacjach zlecenia serwisowe wyświetlały się w tabeli z powiązanymi dokumentami CRM, a w trakcie podglądu wyświetlany był zamiast zlecenia – kontakt CRM o tym samym numerze.
 • CRM: Poprawiono wyświetlanie zadań w terminarzu. Jeśli na terminarzu, ustawiony był widok Oś czasu, to w specyficznych sytuacjach zadania nie były wyświetlane.
 • CRM: Kontakty i zadania. Zakładka Atrybuty i Pliki. Jeśli w tabeli Pliki wskazana jest ścieżka dostępu do katalogu (a nie pojedynczego pliku), przy próbie otwarcia wyświetlana jest zawartość tego katalogu.
 • CRM: Ofertowanie. Szablony ofert. Poprawiono zapisywanie zmian na szablonach ofert handlowych podczas kolejnych edycji. Program zapisywał zmiany naniesione na ofertę tylko podczas pierwszej edycji.
 • Księgowość: W Konfiguracji w gałęzi Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa dodano parametr dotyczący usuwania predekretacji podczas usuwania księgowania. Zaznaczenie parametru powoduje usunięcie predekretacji z dokumentu w momencie usuwania księgowania. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, wówczas podczas usuwania księgowania zakładka Predekretacja pozostaje uzupełniona a dokument nadal jest blokowany do edycji (za wyjątkiem tej zakładki).
 • Księgowość: Umożliwiono seryjne usuwanie pozycji z zakładki Predekretacja.
 • Księgowość: Praca rozproszona. Umożliwiono import kilku schematów numeracji z tym samym symbolem, pod warunkiem, że tylko jeden z nich jest aktywny.
 • Księgowość: Biuro Rachunkowe. Wprowadzono nadruk na formularz deklaracji VAT-7 w wersji 12 i formularz VAT-7K w wersji 6.
 • Księgowość: Zoptymalizowano proces księgowania dokumentów oraz zapisywania dekretu. Przyspieszono księgowanie dokumentów.
 • Księgowość: Zoptymalizowano seryjne dodawanie dokumentów: potwierdzeń sald, ponagleń zapłaty oraz not odsetkowych.
 • Księgowość: Przyspieszono przenoszenie faktur z modułu Faktury do rejestru VAT.
 • Księgowość: Przyspieszono usuwanie dekretów oraz zapisów w rejestrach VAT.
 • Księgowość: Przyspieszono wyświetlanie wyników po przeliczeniu obrotów i sald.
 • Księgowość: Środki trwałe. Lista. Optymalizacja. Przyspieszono wyświetlanie listy zawierającej kolumny wyliczane typu: wartość zaktualizowana, wartość netto itp.
 • Księgowość: Przyspieszono proces księgowania i zapisywania listy płac i raportów kasowych/bankowych.
 • Księgowość: Rejestry VAT. Zakładka wg atrybutów. Optymalizacja. Zoptymalizowano wyświetlanie listy. Po konwersji ustawienia na liście zostaną zmienione na domyślne.
 • Księgowość: Podczas ręcznego dodawania predekretacji na dokumencie wystawionym na konkretny podmiot w momencie wybrania konta słownikowego na pozycji do konta podstawiany jest odpowiedni słownik zgodny z podmiotem dokumentu (jeśli konto dla danego podmiotu nie istnieje w planie kont jest ono w tym momencie zakładane tak jak w przypadku księgowania schematem).
 • Księgowość: Podczas generowania predekretacji na raportach kasowych/bankowych oraz listach płac w logu pojawia się informacja, że niektóre pozycje nie zostały zaksięgowane, o ile nie udało się zaksięgować wszystkich pozycji raportu czy wszystkich wypłat.
 • Księgowość: Podczas dodawania predekretacji za pomocą schematu księgowego w przypadku gdy dekret powstający w ten sposób jest niezbilansowany pojawia się komunikat „Dekret niezbilansowany”.
 • Księgowość: Wyłączono wpływ działania parametru „Wymuszaj zatwierdzanie zapisów księgowych” na predekretację. Parametr działa tylko w momencie finalnego księgowania do Księgi Handlowej.
 • Księgowość: Rejestry VAT. Zakładka wg atrybutów. Filtrowanie po zakresie dat. W rejestrze zakupów filtrowanie odbywa się po dacie wpływu, a w rejestrze sprzedaży po dacie wystawienia.
 • Księgowość: Rejestry VAT. Zablokowano na liście grupowanie wg kolumny „Netto w walucie” i „VAT w walucie”.
 • Księgowość: Umożliwiono zakładanie kont słownikowych wg numeru PESEL. W konfiguracji zmieniono nazwę parametru dotyczącego zakładania kont słownikowych na „wg numeru NIP/PESEL”. Jeżeli na formularzu podmiotu pole NIP jest puste to konto zakładane jest po numerze PESEL, jeśli NIP jest uzupełniony to do numeru konta pobierany jest tak jak do tej pory numer NIP.
 • Księgowość: Dokumenty BO oraz Ewidencja dodatkowa. W przypadku kopiowania dokumentów księgowych z nieaktywnym schematem numeracji na nowy dokument nanoszony jest domyślny schemat numeracji.
 • Księgowość: Wprowadzono mechanizm sprawdzający poprawność definicji kręgu kosztów – program nie pozwala zapisać konta źródłowego/docelowego jeśli po użyciu znaku gwiazdki wystąpi jeszcze dowolny znak.
 • Księgowość: Na liście rozrachunków, potwierdzeń sald, ponagleń zapłaty i not odsetkowych na kalendarzu dodano opcję Wyczyść.
 • Księgowość: KPiR. Wydruk dwustronny – Strony prawe. Przed wykonaniem wydruku dodano pytanie „Drukuj stronę tytułową”, parametr jest domyślnie zaznaczony.
 • Księgowość: KPiR. Strona tytułowa na wydrukach. Dla wydruków „Wydruk dwustronny narastająco - Strony prawe”, „Wydruk jednostronny narastająco – Księga”, „Wydruk dwustronny – Strony prawe” zapamiętywane jest ustawienie parametru dynamicznego „Drukuj stronę tytułową”.
 • Księgowość: Internetowa wymiana danych. Zwiększono ważność Certyfikatu użytkownika z jednego roku do 5 lat.
 • Księgowość: Dzienniki. Poprawiono możliwość zatwierdzania zapisów w przypadku gdy lista zapisów jest posortowana wg innej kolumny niż data księgowania.
 • Księgowość: Dzienniki. Wydruk „Zestawienia – Obroty dzienników”. W szczególnej sytuacji kwoty w kolumnie Obroty narastająco uwzględniały predekretację - poprawiono wyświetlanie kwot.
 • Księgowość: Dzienniki. Zakładka Konto. Wydruki. Poprawiono generowanie wydruków w sytuacji gdy jest ustawiony zakaz do konta dla innego operatora.
 • Księgowość: Plan kont. Poprawiono sortowanie po kolumnie Nazwa w sytuacji gdy Użytkownik wpisał coś w filtrze prostym.
 • Księgowość: Plan kont. Grupy kont. Poprawiono synchronizację planu kont wg zdefiniowanej grupy w sytuacji gdy grupa zawiera konta dodane ręcznie do planu kont.
 • Księgowość: Zestawienia księgowe. Poprawiono przeliczanie zestawień w sytuacji gdy w pozycji zestawienia w definicji kwoty brakuje zamknięcia nawiasu.
 • Księgowość: Rozrachunki. Przywrócono możliwość rozliczania za pomocą ikony pioruna lub klawisza F8 w przypadku zaznaczenia listy zapisów kombinacją klawiszy Ctrl+A lub poprzez opcję „Zaznacz wszystkie” z menu kontekstowego.
 • Księgowość: Rejestry VAT. Poprawiono wyświetlanie daty kursu na dokumencie walutowym przeniesionym z modułu Faktury do rejestru VAT.
 • Księgowość: Rejestry VAT. Rozliczanie VAT metodą kasową. Nierozliczone paragony przeniesione do rejestru VAT były uwzględniane na deklaracji VAT-7 za dany kwartał. Poprawiono uwzględnianie takich dokumentów na deklaracji.
 • Księgowość: Rejestry VAT. Poprawiono możliwość dokonywania zmian na dokumencie wystawionym w walucie obcej z zaznaczonym parametrem „Płatność VAT w PLN” w przypadku gdy na płatności dotyczącej kwoty VAT zmieniono walutę rozliczenia.
 • Księgowość: Rejestry VAT. Poprawiono możliwość dokonywania zmian na dokumencie wystawionym w walucie obcej, dla którego różnica kursowa wygenerowana podczas rozliczania dokumentu została zaksięgowana do KPiR.
 • Księgowość: Rejestry VAT. W przypadku gdy na dokumencie zaznaczono parametr „Rozliczać w VAT-UE” sprawdzane jest występowanie prefiksu przy numerze NIP.
 • Księgowość: VAT-UE. Podczas wysyłania deklaracji do systemu e-Deklaracje weryfikowane jest występowanie prefiksu przy numerze NIP (jeśli brakuje prefiksu wyświetlany jest stosowny komunikat).
 • Księgowość: Import rejestrów VAT z pliku DAT. Poprawione importowanie dokumentów, na których w polu NIP wpisana była kropka lub przecinek.
 • Księgowość: Rejestry VAT, Dzienniki, Ewidencja ryczałtowa. Zakres dat. Poprawiono wyświetlanie list w przypadku gdy format daty krótkiej ustawiony jest jako dd-MM-rrrr, a w filtrze pod listą w polu Okres wpisano datę w innym formacie.
 • Księgowość: Obroty i salda. Wydruk „Obroty i salda - Syntetyka i analityka + BO”. Poprawiono wyświetlanie podsumowań w polach „Suma na stronie (syntetyka)” i „Z przeniesienia” w przypadku gdy pierwszym kontem na stronie było konto syntetyczne.
 • Księgowość: Dzienniki. Przy wchodzeniu na listę Zapisy księgowe poprawiono zapamiętywanie ostatnio wybranego przez Operatora dziennika cząstkowego oraz opcji w polu Zapisy (bufor, zatwierdzone, wszystkie).
 • Księgowość: Zapisy księgowe, BO, Predekretacja. Poprawiono wybieranie konta z podkreśleniem w numerze.
 • Księgowość: Poprawiono dodawanie kwot dodatkowych w walucie oraz komunikaty pojawiające w przypadku braku kursu na dany dzień.
 • Księgowość: Podgląd dokumentu źródłowego z poziomu preliminarza płatności. Z poziomu zdarzenia w preliminarzu powstałego do zapisu Polecenia księgowania podglądając dokument źródłowy wstaje formularz PK wraz z otwartą pozycją, której dotyczy płatność.
 • Księgowość: e-Deklaracje. PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-4R, CIT-8, VAT-7 i VAT-UE. Poprawiono przesyłanie numeru domu podczas wysyłki elektronicznej deklaracji.
 • Księgowość: e-Deklaracje. W przypadku deklaracji PIT-36 w wersjach 14 i 16 oraz PIT-28 w wersjach 14 i 15 poprawiono odczytywanie wartości udziałów zapisanych w bazie danych w różnych formatach (z przecinkiem lub kropką).
 • Księgowość: PIT-36, PIT-36L. Poprawiono generowanie zaliczki na PIT-36 lub PIT-36L w przypadku gdy pierwszy okres obrachunkowy jest krótszy niż 12 miesięcy.
 • Księgowość: Ogólne -> Inne -> Właściciele. Kwoty deklaracji. W polu „Kwoty za rok” podpowiadany jest rok zgodny z datą ustawioną z poziomu Narzędzia -> Data bieżąca.
 • Księgowość: KPiR. Jeśli kontrahent ma na karcie przypisaną kategorię sprzedaży i ona ma wskazaną kolumnę do księgowania to po dodaniu kontrahenta na zapisie KPiR kursor przechodzi do odpowiedniej kolumny księgi.
 • Księgowość: Środki trwałe. Poprawiono generowanie amortyzacji dla środków trwałych z metodą amortyzacji: liniową, naturalną i degresywną w przypadku gdy data rozpoczęcia amortyzacji jest w tym samym miesiącu co data przyjęcia do używania.
 • Księgowość: Środki trwałe. Poprawiono generowanie amortyzacji dla środków trwałych z metodą amortyzacji jednorazową w przypadku gdy data rozpoczęcia amortyzacji jest w innym miesiącu niż data przyjęcia do używania.
 • Księgowość: Środki trwałe. Poprawiono generowanie amortyzacji dla środków trwałych z metodą amortyzacji jednorazową, dla których jest zaznaczona różna amortyzacja bilansowa i kosztowa oraz uzupełniona ulga inwestycyjna.
 • Księgowość: Środki trwałe. Wydruki. Poprawiono drukowanie danych w kolumnie „Rozpoczęcie amortyzacji” w przypadku gdy na karcie środka trwałego zaznaczona jest różna amortyzacja bilansowa i kosztowa i dla jednej z nich wybrano opcję „Nie amortyzować”.
 • Księgowość: Środki trwałe. Wydruk „Zestawienia historyczne – Środki trwałe na dzień”. Na wydruku poprawiono sumowanie wartości dla kolumny „Wartość początkowa”.
 • Księgowość: Środki trwałe. Wydruki. Poprawiono drukowanie listy środków trwałych w przypadku gdy w filtrze pod listą wybrano konkretnego pracownika, a środki trwałe mają przypisanych pracowników jako osoby odpowiedzialne.
 • Księgowość: Ewidencja wyposażenia. Wydruk karty wyposażenia. Przywrócono na wydruku informację o dokumentach powiązanych.
 • Księgowość: Praca rozproszona. Zoptymalizowano wykorzystanie pamięci przy imporcie i eksporcie, w szczególności import płatności.
 • Księgowość: Praca rozproszona. Poprawiono import dokumentów Rejestru VAT i Ewidencji dodatkowej. W specyficznej sytuacji pojawiał się komunikat Błąd parsowania pliku xml.
 • Księgowość: Praca rozproszona. Przywrócono możliwość eksportu/importu not korygujących.
 • Księgowość: Praca rozproszona. Poprawiono import dokumentów WZKK. W specyficznej sytuacji pojawiał się komunikat Cannot insert the value NULL into column 'Kdd_Kwota.
 • Księgowość: Praca rozproszona. Poprawiono import raportów K/B. W specyficznej sytuacji pojawiał się komunikat Invalid length parameter passed to the LEFT or SUBSTRING function.
 • Kasa/Bank: Rozliczenia podmiotu. Zoptymalizowane zostało przechodzenie pomiędzy zakładkami oraz rozliczanie dużej ilości dokumentów.
 • Kasa/Bank: Dokumenty rozliczone. Zoptymalizowane zostało otwieranie listy.
 • Kasa/Bank: Preliminarz płatności. Zoptymalizowany został eksport przelewów do pliku.
 • Kasa/Bank: Nota odsetkowa, ponaglenie zapłaty, potwierdzenie salda. Wprowadzona została możliwość zmiany wielkości formularzy tych dokumentów. Pole opis na formularzu w tabeli z dokumentami zostało poszerzone, aby umożliwić przeniesienie całej wartości z pola Opis księgowy na zdarzeniu w preliminarzu płatności.
 • Kasa/Bank: Lista not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda. Wśród kolumn do wyboru dodana została kolumna Opis.
 • Kasa/Bank: Preliminarz płatności. Wśród kolumn do wyboru dodana została kolumna NIP oraz kolumny: Przychód do rozliczenia, Przychód rozliczony, Rozchód do rozliczenia, Rozchód rozliczony, które pokazują kwoty w walucie systemowej. Dotychczasowe kolumny: Przychód do rozliczenia, Przychód rozliczony, Rozchód do rozliczenia, Rozchód rozliczony, które pokazywały kwoty w walucie obcej otrzymały nazwy: Przychód do rozliczenia w walucie, Przychód rozliczony w walucie, Rozchód do rozliczenia w walucie, Rozchód rozliczony w walucie. Jeżeli Użytkownik miał wybrane na liście kolumny: Przychód do rozliczenia, Przychód rozliczony, Rozchód do rozliczenia, Rozchód rozliczony to podczas konwersji bazy te ustawienia zostaną zresetowane i kolumny trzeba będzie ponownie wybrać na listę.
 • Kasa/Bank: Preliminarz płatności. W przypadku zmiany opisu na dokumencie w ewidencji dodatkowej, jest on również zmieniany na nierozliczonym zdarzeniu w preliminarzu płatności.
 • Kasa/Bank: Lista dokumentów do rozliczenia. Wśród kolumn do wyboru dodana została kolumna Kategoria.Zapisy kasowe/bankowe. Zmiana kontrahenta. Zmiana kontrahenta jest możliwa od razu po usunięciu rozliczenia. Raport kasowy/bankowy, w którym znajduje się modyfikowany zapis musi być otwarty.
 • Kasa/Bank: Zakres dat. Zapamiętywanie na listach. Na listach: Lista raportów kasowych/bankowych, Preliminarz płatności, Rozliczenia podmiotu, Dokumenty nierozliczone, Dokumenty rozliczone, Różnice kursowe jest możliwość przy zaznaczonym parametrze Zakres dat ustawienia pustej daty od i do. Po zaznaczeniu parametru pamiętane są ustawione daty. Jeżeli parametr jest odznaczony jako data od wyświetla się pierwszy dzień bieżącego miesiąca, a jako data do dzień bieżący.
 • Kasa/Bank: Zakres dat. Zapamiętywanie na listach. Na listach: Lista raportów kasowych/bankowych, Preliminarz płatności, Rozliczenia podmiotu, Dokumenty nierozliczone, Dokumenty rozliczone, Różnice kursowe jest możliwość przy zaznaczonym parametrze Zakres dat ustawienia pustej daty od i do. Po zaznaczeniu parametru pamiętane są ustawione daty. Jeżeli parametr jest odznaczony jako data od wyświetla się pierwszy dzień bieżącego miesiąca, a jako data do dzień bieżący.
 • Kasa/Bank: Magazyn walut. W polach z datami przy parametrze „Zakres dat” dodana została opcja Wyczyść.
 • Kasa/Bank: Import przelewów. Jeżeli w pliku kwota płatności znajdowała się w polu o typie Tekst błędnie była importowana na zapis kasowy/bankowy.
 • Kasa/Bank: Rozliczenia podmiotu. W specyficznej sytuacji przy rozliczaniu pojawiał się komunikat: „Kolumna 'NumerDok' nie należy do tabeli” i program się zawieszał.
 • Kasa/Bank: Różnice kursowe. Poprawione zostało sortowanie po kolumnach: Dokument rozliczany, Dokument rozliczający.
 • Kasa/Bank: Zapisy kasowe/bankowe. Dla nowododawanych zapisów o typie karta błędnie zapisywała się, w bazie danych, data ważności karty w przypadku kiedy pole na formularzu nie zostało zmodyfikowane.
 • Kasa/Bank: Lista raportów kasowych/bankowych. W specyficznych przypadkach filtrowania listy po kolumnie Numer następowało zamknięcie programu.
 • Kasa/Bank: Nota odsetkowa. Na wydruku noty odsetkowej w walucie, w polu z numerem rachunku bankowego drukował się numer konta bankowego w PLN zamiast rachunku walutowego podpiętego pod formę płatności wybraną na dokumencie.
 • Kasa/Bank: Preliminarz płatności. Po zaznaczeniu na dekrecie generowania płatności, na zdarzeniu w preliminarzu płatności nie było ustawionego numeru rachunku bankowego w polu obok Akronimu.
 • Płace i Kadry: Zaktualizowano wskaźniki
 • Płace i Kadry: Dodano nowe formularze deklaracji oraz wydruki deklaracji: PIT-8AR (wersja 2) oraz IFT-1/1R (wersja 9), obowiązujące od 01.04.2012 roku. Umożliwiono także eksport do systemu eDeklaracje wg schem obowiązujących dla tych wersji formularzy. Seryjne naliczanie deklaracji IFT-1R generuje domyślnie deklaracje w nowej wersji. Umożliwiono także eksport wydruku PIT-8AR w aktualnej wersji do Pulpitu Menadżera.
 • Płace i Kadry: Nowy wydruk ‘Zaświadczenie o dochodach dla zleceniobiorcy’. Wydruk dostępny jest z poziomu Formularza danych kadrowych pracownika w wydrukach płacowych. Wydruk wzorowany na wydruku ‘Zaświadczenie o dochodach’ z dodatkowym parametrem w oknie ustalenia wartości parametrów wydruku ‘Uwzględniać wypłaty inne niż umowy cywilno-prawne’, decydujący o wykazywaniu na wydruku również wynagrodzeń wypłaconych na listach płac różnych od list o rodzaju ‘Umowa’.
 • Płace i Kadry: Nowy wydruk ‘Zaświadczenie płatnika składek (Z-3b)’. ‘Zaświadczenie płatnika składek (Z-3b)’, dostępny jest z poziomu Formularza danych kadrowych pracownika w wydrukach płacowych. Zaświadczenie płatnika składek złożone na formularzu ZUS Z-3b ma służyć dokumentowaniu prawa do świadczeń dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.
 • Płace i Kadry: Nowy parametr ‘Nie zapisuj w wypłacie zerowych elementów’. Na formularzu typu wypłaty (System > Konfiguracja > Firma > Płace > Typy wypłat) na zakładce Szczegółowe dodano parametr ‘Nie zapisuj w wypłacie zerowych elementów’. Jeżeli podczas naliczania wypłaty wartość elementu wypłaty wynosi zero i w konfiguracji tego typu wypłaty został zaznaczony parametr w momencie zapisywania wypłaty element zostanie usunięty z formularza w zakładce ‘Elementy wypłaty’. Parametr dotyczy wypłat etatowych, przy naliczaniu wypłat na pozostałych listach (Umowy, Inne, Zaliczki, Pożyczki) zerowe elementy będą zapisywane wg dotychczasowych zasad.
 • Płace i Kadry: Zoptymalizowano proces naliczania wypłat. W szczególności dotyczy to dużych baz danych, w których pracownicy mają wypłaty z wielu poprzednich lat.
 • Płace i Kadry: Zoptymalizowano proces naliczania deklaracji ZUS IWA.
 • Płace i Kadry: Zoptymalizowano zapis atrybutów pracownika, w przypadku synchronizacji programu Comarch OPT!MA z programem Comarch CDN XL.
 • Płace i Kadry: Zoptymalizowano sprawdzanie czasu pracy akordów, oznaczonych u pracowników jako nieaktywne.
 • Płace i Kadry: Wyszarzono zestawy wydruków do Worda (XML) z menu ‘Podgląd wydruku’. Wydruki do Worda (XML) są generowane z poziomu przycisku ‘Wydruk danych’.
 • Płace i Kadry: E-deklaracje. Data wysłania oraz Data odebrania UPO ustawiana jest zgodnie z datą systemową stanowiska, a nie jak dotychczas zgodnie z datą bieżącą, jaką ustawiono w programie Comarch OPT!MA.
 • Płace i Kadry: W menu ‘Narzędzia > Import danych kadrowych’ umożliwiono import z arkusza MS Excel. Import jest możliwy po jego dodaniu i załadowaniu na serwer przez usługę 'Moje dokumenty'.
 • Płace i Kadry: Import danych kadrowych z arkusza MS Excel nie wymaga zainstalowanego oprogramowania MS Excel lub pakietu Open Office.
 • Płace i Kadry: Zaokrąglenia podatku dla przychodów z tytułu odsetek. W konfiguracji (Firma > Płace > Zaokrąglenia) dodano nowe parametry z precyzją, metodą zaokrąglania oraz datami obowiązywania dla przychodów z tytułu odsetek dla Podstawy opodatkowania oraz Zaliczki podatku. Standardowym ustawieniem jest wartość ‘0,01’ i zaokrąglenie metodą ‘zawsze w górę’ obowiązujące od 01.04.2012 roku zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 291 z 2011r, poz.1707). Nowy sposób zaokrąglania jest stosowany do wyliczenia zryczałtowanego podatku dla typów wypłat zdefiniowanych jako wykazywane na deklaracji PIT w pozycjach: PIT-8A 6., PIT-8A 7.IFT-1.D.3. W związku ze zmianą przepisów przesunięto także wykazywanie na deklaracji miesięcznej PIT-8A wypłat umów zdefiniowanych jako opodatkowane i wchodzące na pozycję PIT: ‘IFT-1.D.3 Odsetki’. Wstawiane są one obecnie na deklaracji PIT-8A do pozycji 6 (Odsetki od pożyczek). Na deklaracji IFT-1/IFT-1R taki przychód wykazywany jest jak dotychczas.
 • Płace i Kadry: Formularz Historii zatrudnienia/Historii wykształcenia. Zwiększono ilość znaków możliwych do wpisania w polu ‘Nazwa zakładu pracy/szkoły’ do 140 znaków.
 • Płace i Kadry: Formularz kwalifikacji (uprawnienia). Zwiększono ilość znaków możliwych do wpisania w polu ‘Nazwa’ do 250 znaków. W związku z wydłużeniem nazwy kwalifikacji dostosowano także wydruk ‘Lista pracowników wg kwalifikacji’.
 • Płace i Kadry: Składki ZUS na urlopie wychowawczym. Na formularzu danych kadrowych w zakładce Ubezpieczenie cd zmieniono nazwę pola dotyczącego składek ZUS na urlopie wychowawczym z: ‘Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych’ na: ‘Podstawa składek emerytalno-rentowych – średnia z 12 miesięcy przed urlopem’. Dodatkowo, przy wyliczaniu podstawy składek w wypłacie, kwota ta jest przyrównywana do wysokości minimalnej płacy z uwzględnieniem wymiaru etatu pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym.
 • Płace i Kadry: W definicji standardowego typu wypłaty ‘Akord’ ustawiono jako zaznaczony parametr ‘Nie zapisuj w wypłacie zerowych elementów’.
 • Płace i Kadry: Parametr ‘NIP zamiast PESEL na deklaracji PIT’ a deklaracje PIT-2, PIT-12. Dane pobierane na deklaracje PIT-2, PIT-12 są uzależnione od zaznaczenia na formularzu danych kadrowych pracownika parametru ‘NIP zamiast PESEL na deklaracji PIT’. Gdy parametr jest zaznaczony na deklaracje trafia NIP pracownika, w przeciwnym przypadku jest pobierany numer PESEL.
 • Płace i Kadry: Wydruki ‘Umowa o pracę’ oraz ‘Aneks do umowy’. W przypadku, gdy w adresie zamieszkania pracownika poczta i miejscowość są różne drukowane są obie nazwy wg schematu [Miejscowość], [Ulica] [Numer domu], [Kod pocztowy] [Poczta].
 • Płace i Kadry: Wydruk ‘Świadectwo pracy’. W punkcie 4, podpunkcie 5 ‘Wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu Pracy’, wstawiane jest ‘0’, w przypadku, gdy nie został wykorzystany. Dotychczas w tej sytuacji pole pozostawało puste.
 • Płace i Kadry: Wydruk ‘Zaświadczenie o dochodach’. W oknie ustalenia wartości parametrów wydruku dodano parametr ‘Uwzględniać wypłaty umów cywilno-prawnych’. W przypadku pracownika zatrudnionego na etat, przy zaznaczonym parametrze na wydruk pobierana jest także informacja o wypłatach z tytułu umów cywilnoprawnych. Dodatkowo jeżeli na formularzu danych kadrowych pracownika nie jest uzupełniony NIP pracownika to na wydruku nie jest wstawiany ciąg znaków ‘nr NIP’.
 • Płace i Kadry: Wydruk Zaświadczenie płatnika składek (Z-3). Dostosowano wydruk do obowiązującego, od miesiąca maja 2012 roku, nowego wzoru. Zmiana obowiązującego wzoru wydruku na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2.04.2012r, Dz.U.z 2012r., poz.444.
 • Płace i Kadry: Wydruk Zaświadczenie płatnika składek (Z-3a). Dostosowano wydruk do obowiązującego, od miesiąca maja 2012 roku, nowego wzoru. Zmiana obowiązującego wzoru wydruku na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2.04.2012r, Dz.U.z 2012r., poz.444.
 • Płace i Kadry: Wydruki seryjne PIT. Z poziomu Listy deklaracji PIT pracowników ukryto nieobowiązujące wydruki seryjne PIT (PIT-11 w wersji 17, PIT-8C w wersji 3, IFT-1R/IFT-1 w wersji 7). Pozostawiono aktualnie obowiązujący wydruk PIT oraz jedną wcześniejszą wersję poszczególnych deklaracji PIT.
 • Płace i Kadry: Zamykanie/otwieranie wypłaty korygującej. W przypadku, gdy schemat numeracji listy płac korygującej zawierał SERIĘ i dodatkowo anulowana wypłata była naliczona na liście płac, gdzie w schemacie numeracji nie było SERII, nie było możliwości zamknięcia/ otwarcia wypłaty. Poprawiono.
 • Płace i Kadry: Komunikat ‘Brak wymaganego składnika w numeracji dokumentu (Seria)’. Komunikat pojawiał się w przypadku: gdy na liście płac korygującej z serią wypłacone były więcej niż jedna umowa cywilnoprawna i dodatkowo w jednej z nich dodawany był dodatkowy element wynagrodzenia lub kopiowana była płatność i podatek. Poprawiono.
 • Płace i Kadry: Typ wypłaty (algorytm 1) a parametr ‘Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu…’. Gdy typ wypłaty był zdefiniowany algorytmem 1 oraz w definicji składnika zaznaczony był tylko parametr ‘Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu ..’ lub ‘Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu… - odchyłek od normy’, a nie było zaznaczone żadne z pomniejszeń za nieobecności, to dodatek w wypłacie pracownika naliczał się w kwocie zerowej. Poprawiono.
 • Płace i Kadry: Formularz podstawy obliczeniowej. Gdy do podstawy zasiłku został wliczony dodatek okresowy (zdefiniowany jako wypłacany za okresy dłuższe niż 1 miesiąc), który na wypłacie został zapisany jako za okres dokładnie jednego dnia to przy wyświetlaniu podstawy obliczeniowej pojawiał się komunikat: ‘W wyniku wywołania składnika modelu COM został zwrócony błąd HRESULT E_FAIL’. Poprawiono.
 • Płace i Kadry: Formularz dodatku a próba usunięcia wypłaconego dodatku. Wykonanie następujących czynności: próba usunięcia wypłaconego dodatku z poziomu listy dodatków pracownika, następnie wykonanie aktualizacji dodatku i usunięcie wprowadzonych zmian powodowało pojawienie się komunikatu ‘Nieoczekiwany błąd w LinkCollection.cpp(242)’. Poprawiono.
 • Płace i Kadry: Typ wypłaty liczony algorytmem 12 a priorytet naliczania. Edycja definicji wzoru w algorytmie 12 i sprawdzenie poprawności wzoru ikoną pioruna powodowało ustawienie priorytetu na 200, zmieniając wcześniej ustalony priorytet. Poprawiono.
 • Płace i Kadry: Dodatkowe elementy wynagrodzenia. W przypadku zaznaczenia na karcie operatora parametru ‘Dostęp do kadr bez danych płacowych – stawka zaszeregowania ukryta’ z poziomu Formularza danych kadrowych pracownika był aktywny przycisk ‘Dodatkowe elementy wynagrodzenia’. Poprawiono.
 • Płace i Kadry: Opcja przewijania pozycji (boczny pasek przesuwu w górę/w dół). Na formularzu Zestawienia na zakładce Pozycje oraz formularzu Klasy Atrybutu (Konfiguracja > Firma > Płace > Atrybuty- klasy) nie pojawiała się belka przesuwu pozwalająca na przeglądanie wielu wprowadzonych pozycji.
 • Płace i Kadry: Modyfikacja wypłaty dla pracownika wieloetatowego. W przypadku modyfikacji jednej z wypłat pracownika zatrudnionego na wielu etatach (gdy co najmniej dwie wypłaty były w buforze), mogła się zmienić wartość zaliczki podatku w wypłacie, która nie była edytowana, ale nie miała statusu ‘Zamknięta’. Wprowadzono zabezpieczenie przed przeliczeniem podatku w wypłacie, która jest w buforze w chwili podnoszenia do edycji wypłaty dla drugiego etatów.

 

Comarch OPT!MA 2012.4.1

 • Ogólne: Poprawiono współpracę Comarch OPT!MA z programem Formularze IPS.
 • Ogólne: Poprawiono zmianę daty bieżącej w systemie Comarch OPT!MA po północy w przypadku kiedy system Comarch OPT!MA był uruchomiony w nocy.
 • Ogólne: Poprawiono wyświetlanie informacji o stanie klucza HASP w przeglądarce internetowej Mozilla Firefox w wersji 8.0.
 • Ogólne: Poprawiono działanie klawisza na pustej liście z możliwością edycji na liście. Obecnie użycie tego klawisza dodaje nową pozycję.
 • Ogólne: Poprawiono działanie wydruków GenRap w przypadku drukowania wielu wydruków po kolei (jeden za drugim).
 • Ogólne: Poprawiono działanie eksportu wydruków do pliku XML z poziomu konfiguracji wydruków.
 • Ogólne: Obecnie w momencie importu rejestrów VAT z pliku VAT_R.TXT system pomija pozycje, które zawierają znacznik -> czyli znak końca strony.
 • Analizy BI: Do raportów wzorcowych dodano nowy raport umożliwiający analizowanie stanu należności i zobowiązań na zadany dzień. Do raportów standardowych dodano dwa raporty, które prezentują należności i zobowiązania na zadany dzień w zależności od kilku parametrów: Data Analizy, Przedział, Termin/Data, Zapisy k/b zawsze "Terminowe".
 • Analizy BI: W nowej wersji dodano zapisywanie loginu i hasła użytkownika SQL podczas uruchamiania aplikacji. Po zaznaczeniu opcji „Zachowaj wybrane ustawienia” aplikacja będzie się uruchamiać korzystając z loginu i hasła wpisanego w ekranie logowania.
 • Analizy BI: Poprawiono błędy pojawiające się podczas korzystania z aplikacji na loginie SQL, m. in. w trakcie zmiany bazy firmowej w oknie konfiguracji, otwierania okna „Wybierz bazy”, zmiany bazy we właściwościach raportu, otwierania i tworzenia subskrypcji.
 • Analizy BI: Poprawiono błąd pojawiający się przy otwieraniu raportów z parametrem typu data SQL na serwerze SQL 2005.
 • Analizy BI: Poprawiono błąd pojawiający się podczas importowania raportów w klienckiej wersji aplikacji.
 • Handel Plus: Na dokumentach zakupu cechy dostaw typu liczba po zapisie dokumentu do bufora na pozycji dokumentu, na zakładce Zasoby mnożone były przez sto, działanie programu poprawiono.
 • Handel Plus: Współpraca z Comarch Mobile w wersji na platformę Android. Poprawiono funkcjonalność dodawania nowego kontrahenta.
 • Handel: Nowość: Podatek akcyzowy na wyroby węglowe Z poziomu dokumentów Wydania Zewnętrznego, Rozchodu Wewnętrznego, korekt ilości WZ, RW udostępniono wydruk Akcyza (GenRap)/Dokument dostawy uproszczony. Zgodnie z projektem Ministra Finansów z 27 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (Dz. U. Nr 160, poz. 1075 oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 197 i Nr 292, poz. 1717) uproszczony dokument dostawy może być stosowany przy sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, jeżeli odbiór tych wyrobów przez ich nabywcę następuje bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego. Na wydruku ilość wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy jest wykazywana w kg.
 • Handel: Dla podatnika będącego osobą fizyczną drukowany jest NIP z Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ VAT-7, VAT-UE, AKC-WW. Jeżeli nie uzupełniono NIP drukowany jest PESEL.
 • Handel: Towary posiadające kody CN, nie będące wyrobami węglowymi były niepotrzebnie uwzględniane w deklaracji AKC-WW.
 • Handel: Na deklaracji AKC-WW były wykazywane ubytki, mimo że wyroby węglowe na dokumentach nie były oznaczone, jako ubytki.
 • Handel: Przy zaznaczonym parametrze Agregacja pozycji na dokumentach powstałych z WZ koszt usług na FA generowanych do WZ był podwajany, działanie programu poprawiono.
 • Handel: Przy zmianie opisu, kategorii, osoby odbierającej na Fakturze Sprzedaży wystawionej dla podmiotu gospodarczego usuwany był znacznik fiskalizacji dokumentu, działanie programu poprawiono.
 • Handel: Poprawiono ustawianie ceny sprzedaży dla towaru na dokumencie, w sytuacji kiedy operator miał założony zakaz dostępu do cen zakupu.
 • Handel: Podczas edycji kategorii pozycji będącej towarem złożonym na Rozchodzie Wewnętrznym Składników generowany był komunikat Dany klucz nie był obecny w słowniku, działanie programu poprawiono.
 • Handel: Dla atrybutu typu lista przy próbie wykonania wydruku generowany był komunikat: Pozostały tekst nie wygląda na wchodzący w skład formuły. Działanie programu poprawiono.
 • Handel: Poprawiono generowanie wydruku Rezerwacji Odbiorcy wywoływanego z poziomu zakładki Dokumenty zadania CRM dodanego w Terminarzu.
 • Handel: Przy zaznaczonym parametrze Tylko braki na liście zasobów podczas próby wykonania wydruku generowany był komunikat Pobranie danych z bazy danych nie powiodło się, działanie programu poprawiono.
 • Handel: Przy próbie wykonania wydruku seryjnego (GenRap), który miał zaznaczoną opcję kopii elektronicznej dla FA tworzonej na podstawie WZ generowany był komunikat Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu, działanie programu poprawiono.
 • Detal: Poprawiono działanie fiskalizacji dokumentów w przypadku utraty połączenia sieciowego. Jeżeli nastąpi krótka utrata połączenia w momencie fiskalizacji Paragonu pojawi się komunikat „Zostało zerwane połączenie. Czy paragon został wydrukowany poprawnie na drukarce fiskalnej?”. Wybranie opcji – TAK spowoduje zapisanie Paragonu. Opcja NIE – umożliwia anulowanie lub ponowną fiskalizację dokumentu.
 • iMall24: Poprawiono wysyłanie do Comarch iMall24 cen poprzednich towarów.
 • CDN XL: Poprawiono działanie synchronizacji z Comarch OPT!MA Detal w związku z problemem z grupami towarowymi.
 • CRM: Wysyłanie ofert e-mailem. Jeśli oferta w swojej nazwie zawierała ponad 30 znaków oraz szablon oferty miał zaznaczony parametr Kopia elektroniczna, to podczas wysyłki oferty e-mailem, pojawiał sie komunikat: „String or binary data would be truncated. The statement has been terminated”.
 • CRM: Optymalizacja terminarza. Zoptymalizowano działanie w przypadku edycji zdarzeń z poziomu terminarza.
 • CRM: Poprawiono wyświetlanie zadań pracowników. W sytuacji kiedy operator oraz pracownik posiadali to samo imię i nazwisko, w terminarzu wyświetlane były zadania tylko operatora.
 • CRM: Wyświetlanie polskich znaków na formularzu wiadomości. W przypadku wiadomości otrzymanych z Inteligo, polskie znaki wyświetlały się niepoprawnie.
 • CRM: Odbieranie wiadomości. W niektórych specyficznych sytuacjach, wiadomości e-mail były pobierane wielokrotnie.
 • CRM: Zoptymalizowano operację odbierania oraz kasowania dużej ilości e-mali.
 • CRM: Wyświetlanie daty wysłania wiadomości e-mail. Poprawiono pobieranie daty utworzenia i wysłania wiadomości – pobierana jest data systemowa (była pobierana data z menu Narzędzia -> Data bieżąca).
 • Księgowość: Zoptymalizowano proces księgowania dokumentów. Przyspieszono księgowanie o 20-60% w zależności od stopnia skomplikowania schematu księgowego.
 • Księgowość: Generowanie rozliczenia marży. Na oknie generowania rozliczenia marży podpowiadana jest kwota marży dla dokumentu Faktura VAT Marża przeniesionego z modułu Faktury.
 • Księgowość: Poprawiono dodawanie dokumentów do rejestru VAT zawierającego znak „/” w przypadku korzystania z definiowalnego ID księgowego.
 • Księgowość: Poprawiono możliwość modyfikacji opisu kategorii na dokumencie, który ma automatycznie wygenerowany zapis kasowy i jest z nim rozliczony, a raport kasowy w którym znajduje się ten zapis został zamknięty.
 • Księgowość: Umożliwiono eksport faktur zakupu do pliku VAT_R chronologicznie wg daty a następnie wg Lp.
 • Księgowość: Ten sam kontrahent z różnie wpisanym numerem NIP (z kreskami, spacjami) na deklaracji wykazywany jest tylko raz na łączną kwotę transakcji.
 • Księgowość: Plan kont. Grupy kont. Podczas usuwania kont wg założonej grupy kont usuwane były również podobne konta zawarte w innej grupie kont. Poprawiono działanie funkcji w tym zakresie.
 • Księgowość: Poprawiono wpisywanie i zapamiętywanie kont z maską w polach Konto Wn i Konto Ma.
 • Księgowość: Rozrachunki. Poprawiono działanie funkcji Agreguj tylko zaznaczone w przypadku gdy Użytkownik zaznacza pozycje spacją.
 • Księgowość: Poprawiono działanie schematów księgowych, w których zastosowano Podział na słowniki: Towary.
 • Księgowość: Poprawiono działanie schematów księgowych, w których zastosowano odwołanie do atrybutów.
 • Księgowość: Dla schematów księgowych o typie Lista płac poprawiono działanie makr: @WynagrodzenieBrutto, @Brutto, @OpisAnlBrutto i @OpisAnlBruttoDod w sytuacji gdy na elementach wypłaty pracownika wybrany jest dodatek, który nie wpływa na kwotę do wypłaty.
 • Księgowość: Dla schematów księgowych o typie Rejestry sprzedaży/zakupów VAT poprawiono stosowanie makr @KontoDodatKat2Wn i @KontoDodatKat2Ma.
 • Księgowość: Dla schematów księgowych o typie Rejestry sprzedaży/zakupów VAT poprawiono stosowanie w pozycji opisu makr @PozOpis i @PozOpis2 jednocześnie.
 • Księgowość: Księgowanie dokumentów za pomocą schematu księgowego. Poprawiono możliwość księgowania po wybraniu ikony księgowania w przypadku zwiększenia czcionki w programie.
 • Księgowość: Przywrócono możliwość modyfikacji danych na wcześniej uzupełnionej zakładce Predekretacja na raporcie kasowym/bankowym.
 • Księgowość: Zablokowano generowanie ponownej płatności dla ręcznej predekretacji. W przypadku gdy na zakładce Predekretacja konta były uzupełniane ręcznie i w konfiguracji zaznaczony był parametr „Generowanie płatności dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych” podczas księgowania wg predekretacji program tworzył drugą płatność do księgowanego dokumentu.
 • Księgowość: PIT-36. Załącznik PIT/B. W sytuacji gdy podatnik i małżonek składa swojego PIT/B to liczba załączników w polu nr 3 na deklaracji PIT/B „Łączna liczba składanych załączników PIT/B” zliczana jest dla każdego z nich osobno.
 • Księgowość: Poprawiono drukowanie danych NIP/PESEL na wydrukach ORD-ZU do deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L.
 • Księgowość: Poprawiono przeliczanie deklaracji rocznej CIT-8 w przypadku niestandardowego okresu obrachunkowego.
 • Środki Trwałe: Wydruk „Arkusz spisu z natury”. Poprawiono wykonywanie wydruku w przypadku gdy do środka trwałego przypisana jest więcej niż jedna osoba odpowiedzialna.
 • Środki Trwałe: Poprawiono dodawanie dokumentu ulepszenia dla środków, które mają zaznaczoną różną amortyzację bilansowa i kosztową.
 • Środki Trwałe: Wydruk „Środki trwałe używane w okresie”. Poprawiono wykonywanie wydruku w przypadku gdy do środka trwałego przypisana jest więcej niż jedna osoba odpowiedzialna.
 • Środki Trwałe: Poprawiono wykonywanie wydruku planu amortyzacji w przypadku pobrania licencji tylko na moduł Środki trwałe.
 • Praca rozproszona: Poprawiono eksport danych pracowników, którzy mieli omyłkowo zapisane zatrudnienie na etat, a następnie usunięto im datę zatrudnienia.
 • Praca rozproszona: Poprawiono eksport danych pracowników, którzy mieli nieprawidłowo uzupełnioną datę urodzenia.
 • Biuro Rachunkowe: W przypadku atrybutów zdefiniowanych jako historyczne poprawiono wyświetlanie listy wartości historycznych.
 • Księgowość: Zaktualizowano wzorcowy plan kont dla jednostek budżetowych.
 • Księgowość: Dla schematów księgowych o typie Faktury sprzedaży, Paragony, Faktury zakupu, Wydania zewnętrzne, Przyjęcia zewnętrzne, Rozchody wewnętrzne i Przyjęcia wewnętrzne dodano makro umożliwiające księgowanie wartości akcyzy z pozycji dokumentu.
 • Księgowość: Zaktualizowano schemy do e-Deklaracji PIT-28 za rok 2011 w związku z opublikowaniem w dniu 01.03.2012 na platformie ePUAP nowej schemy o nr 779 dla deklaracji PIT-28.
 • Księgowość: Deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-28, CIT-8, VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE i VAT-UEK. Po wysłaniu deklaracji do systemu e-Deklaracje i otrzymaniu poprawnego UPO na wydruku deklaracji w polu Nr dokumentu drukowany jest numer referencyjny z UPO.
 • Biuro Rachunkowe: Raporty. Na raportach : Dokumenty niezaksięgowane, Dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane oraz Wprowadzone dokumenty dodano deklarację AKC-WW.
 • Kasa/Bank: W przypadku kursu waluty podawanego za 100 jednostek waluty po wpisaniu kwoty na zakładce Ogólne była ona błędnie zaokrąglana.
 • Płace i Kadry: Zaktualizowano wskaźniki: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie - 3586,75 (od 2012.03.01), Najniższa emerytura - 799,18 (od 2012.03.01), Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku - 143,47 (od 2012.03.01), Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku - 179,34 (od 2012.03.01), Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku - 215,21 (od 2012.03.01), Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych - 2152,05 (od 2012.03.01) - Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r. (M.P.2012.62)
 • Płace i Kadry: Umożliwiono seryjne liczenie korekt do deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1R. W oknie seryjnego obliczania deklaracji PIT zostały dodane dwie opcje: 'Złożenie informacji' (domyślna), 'Korekta informacji' - z możliwością podania przyczyny korekty. Tekst wpisany przez Użytkownika w polu 'Uzasadnienie korekty' zostanie zapisany na zakładce ORD-ZU deklaracji korygujących.
 • Płace i Kadry: podczas usuwania niewypłaconego akordu pracownika pojawiał się komunikat o błędzie. Zostało poprawione.
 • Płace i Kadry: Poprawiono wykazywanie w podsumowaniu wypłat umów-zleceń zdefiniowanych przez Użytkownika, które mają podatek liczony metodą ‘procent jak dla umów’.
 • Płace i Kadry: Wydruki seryjne płacowe – pracownicy wieloetatowi -> Karta wynagrodzeń wg deklaracji. Poprawiono wykazywanie wszystkich wypłat.
 • Płace i Kadry: Preliminarz płatności - płatności z tytułu deklaracji ZUS DRA. Data dokumentu zapisana na zdarzeniu (płatności) w Kasie/Banku w niektórych bazach ulegała zmianie po zablokowaniu wcześniej wyliczonej deklaracji. Zostało poprawione.

 

Newsletter


Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych rozwiązaniach podaj swój e-mail

Kontakt

ul. Paderewskiego 141d
86-300 Grudziądz

tel. +48 56 4610295
fax +48 56 4610296

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

godziny pracy biura: 8:00 - 16:00